شرکت کنندۀ گرامی؛

با سلام،  برای ثبت‌نام در دورۀ یادشده ابتدا بایستی در قسمت عضویت در سامانه(بالا سمت چ صفحه) در سامانۀ همایش‌ها عضو شوید. پس از تکمیل فرایند ثبت نام شما در سامانه و تایید عضویت شما توسط دبیرخانۀ برگزاری دوره به بخش پرداخت هزینه های شرکت در کارگاه مراجعه نموده و نسبت به پرداخت هزینۀ شرکت در دوره اقدام نمایید.درصورت عدم امکان پرداخت الکترونیکی، گزینه واریز به صورت دستی را انتخاب و فیش واریزی را بارگذاری فرمایید.

شماره حساب:98722920   بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی

در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره تلفن 48392145(آقای مبارکی) تماس حاصل نمایید.