برگزاری افتتاحیه دوره مقدماتی آموزش دستور و نگارش متون علمی به زبان انگلیسی- 18 مهر 1398
1398-07-20
برگزاری افتتاحیه دوره مقدماتی آموزش دستور و نگارش متون علمی به زبان انگلیسی- 18 مهر 1398

دکترعلی خورسندی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه در مراسم افتتاحیه مطمئناً می دانید که پارادایم سنتی آموزش عالی در جهان تغییر کرده است. برخورداری از ساختمان های شیک، سلف سرویس های خوب، خوابگاه های مجهز، نرم افزارهای کاربرپسند و تکنولوژی های جدید لازمه کار و فعالیت آکادمیک برای یک دانشگاه خوب است؛ اما یک دانشگاه ممتاز با «سرمایه انسانی» خود اعتبار پیدا می کند.

 امروزه مبنای رقابت های آکادمیک دانشگاهی روی سرمایه انسانی رقابت پذیر در سطح جهانی است. به این دلیل است که مدیریت دانشگاه‌های ممتاز و ‌درجه یک جهان در دو دهه اخیر رقابت بسیار شدیدی را برای جذب و پرورش و نگهداشت سرمایه انسانی انجام می دهند؛ اعم از استاد، پژوهشگر و دانشجو؛ سرمایه انسانی که هم در سطح داخلی ماهر و مولد است هم در سطوح فرامرزی شهروند دانشگاهی رقابت پذیراست.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی اصلی ترین سرمایه انسانی یک دانشگاه ممتاز هستند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی موتور محرکه نوآوری در پژوهش و تولید دانش و حرکت به سمت اکتشاف مرزهای دانش هستند. اما واقعیت این است که سطح‌ دانش و توانش زبانی و ارتباطی بخش اعظم دانشجویان ما کمتر از حد انتظار است.

کیفیت رساله های دکتری باید بالاتر برود تا به حد مطلوب برسدبخش بسیار قابل توجهی از دانشجویان ما از منابع دست اول و بروز جهان استفاده نمی کنند. وضعیت و کیفیت پایان نامه های ارشد نیز نیاز به بهبود دارد. بخش قابل توجهی از پایان نامه های ارشد بر طبق نیازهای کشور و آن حوزه تخصصی جلو نمی رود.

مسئله ای که با آن مواجه هستیم فرسایش روزافزون کیفیت آموزش عالی است؛ بخشی از این فرسایش به خاطر کمبود سرمایه انسانی و کنشگر دانشگاهی ماهر، مولد و رقابت پذیر جهانی در دانشگاه های ما است.

او ادامه داد: خیلی از دانشجویان دکتری ما حتی توانش ارتباطی و مراوداتی در مجامع بین المللی را ندارند. خیلی از دانشجویان حتی توان نگارش چکیده یک متن علمی را هم ندارند. این دوره و دوره های این چنینی در آینده که به امید خدا هر ترم برگزار خواهیم کرد، بخشی از فعالیت های کیفیت بخشی و افزایش غنای تجارب یادگیری دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبائی است.

این دوره ها دانشجویان را آماده می کند تا بتوانند در سطح بین المللی حضور موثر داشته باشند؛ از طریق مقالات علمی بین المللی که می نویسند؛ کنفرانس های بین المللی که شرکت می کنند؛ پروژه های بین المللی مشترکی که می گیرند؛ و ده ها فعالیت علمی و پژوهشی و آموزشی دیگر با عنایت به برنامه ریزی که انجام داده ایم، برگزاری این دوره ها را استمرار خواهیم بخشید و هر ترم یک برنامه جدی و جدید در خصوص تقویت دانش، نگرش و توانش زبانی و ارتباطی دانشجویان و استادان برای نگارش و نشر متون علمی در نشریات معتبر بین المللی خواهیم داشت.

در این دوره در خدمت یکی از استادان درجه یک مسلط به نگارش متون علمی به زبان انگلیسی در دانشگاه علامه طباطبائی و کشور هستیم. دکتر بهزاد نزاکت گو با دانش و توانش زبانی بسیار وسیع و عمیقی که دارند مطمئن هستم تحول ملموس و محرزی را در قابلیت های زبانی و ارتباطی شما ایجاد خواهد کرد

.